Artykuły

Co to jest Jiu-Jitsu ?

 

    Mówiąc wprost, dosłownie Jiu-Jitsu (czytaj: dżu dżitsu, można spotkać różną pisownię jiu jitsu, ju jutsu i wiele innych, ale wszystkie opisują tą samą sztukę) to misterna, łagodna sztuka walki, samoobrony. Jest to bardzo prosta definicja bardzo skomplikowanej sztuki walki. Istnieje również o wiele bardziej skomplikowana definicja. Po pierwsze, Jiu-Jitsu mogłoby być nazwane prasztuką. Prasztuka to sztuka, z której rozwinęły się inne sztuki walki. Ponieważ Jiu-Jitsu ma tak bogatą historię nieuniknione było czerpanie z jego dziedzictwa przez inne sztuki, czy raczej inne drogi. Judo (łagodna sztuka) i aikido (droga umysłu i ducha) łączą bezpośrednie związki z Jiu-Jitsu. Również wiele stylów karate, a szczególnie kempo, może w arsenale swoich technik znaleźć techniki wprost z Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu jest nie tylko prasztuką, ale także kombinacją wielu popularniejszych współcześnie sztuk walki. Obserwując techniki wykonywane przez praktyka Jiu-Jitsu można dostrzec elementy poszczególnych Do. Można również, przy tej okazji zobaczyć, w jaki sposób, wiele poszczególnych ruchów, właściwie połączonych, tworzy skuteczny system samoobrony.

    Jiu-Jitsu składa się z kombinacji technik, które zostały podzielone między różne sztuki. Dlaczego Jiu-Jitsu zostało podzielone na różne do czy drogi? Być może Jiu-Jitsu było zbyt skomplikowane jako sztuka lub zbyt trudne do opanowania, jako że nie istniał jeden system czy metoda nauczania go. Kano i Uyeshibie udało się uprościć i uporządkować własne sztuki walki. W Jiu-Jitsu występuje około 30-50 podstawowych technik. Tym, co czyni tę sztukę tak złożoną i nieomal nieskończoną, to kombinacje i warianty podstawowych technik. Dzięki podziałowi tej sztuki na 3 części (judo-rzuty i dźwignie, karate-uderzenia i kopnięcia, aikido-wykorzystywanie siły i impetu przeciwnika), nowe sztuki walki są łatwiejsze do nauczania. Łatwiejsze okazało się również ich zorganizowanie i dalsze istnienie jako kompletnych systemów. Gdy wymienione części stały się łatwiejsze (relatywnie) do nauczania, zorganizowania i ogarnięcia jako systemu, nowe drogi stały się atrakcyjniejsze dla adeptów. Nie należy oceniać ważności żadnej ze sztuk walki, ponieważ każda z nich jest skuteczna, gdy ją umieścimy we właściwym kontekście. Trzeba jedynie przedstawić jedną z możliwych, logicznych alternatyw ewolucji sztuk wojennych. Jiu-Jitsu zaczęło podupadać w Japonii w XIX w. W tym okresie zaczęły powstawać inne sztuki walki. Jiu-Jitsu było bardzo złożoną sztuką. Inne sztuki walki były również złożone, ale ponieważ możliwe było ich zorganizowanie i ograniczenie stosowanych technik, stały się łatwiejsze do nauczania. Dlatego ich rozwój był nieunikniony. Jiu-Jitsu jest nadzwyczaj skutecznym systemem samoobrony. Gdy przekazywane jest jako sztuka, adept uzyskuje wszechstronne przygotowanie, które może wykorzystać w samoobronie. Poznaje serie podstawowych technik, które mogą być łączone na dowolną ilość sposobów. Jedyne ograniczenie stanowi jego wiedza i zrozumienie technik oraz tego jak i kiedy można je zastosować. Dobrze przygotowana osoba może kontrolować poziom bólu, jaki odczuwa przeciwnik na skutek stosowanych technik, nie powodując jednak jego kontuzji. Może on również (jeśli wymaga tego sytuacja) wywołać silny ból lub kontuzję, która uniemożliwi przeciwnikowi kontynuowanie ataku. Jeżeli dasz komuś rybę ma on posiłek na cały dzień. Jeżeli nauczysz go łapać ryby wystarczy mu żywności na całe życie. Ta zasada znajduję zastosowanie w sztukach walki. Jeżeli adept uczy się konkretnych metod walki w odpowiedzi na konkretny atak, będzie w stanie przeżyć jedynie te ataki. Jeżeli opanuje wiele różnorodnych technik tworzących sztukę walki, będzie zdolny nie tylko do odparcia ataku, ale również do wykorzystanie nadarzającej się sytuacji do kontrataku. Studiowanie sztuki walki daje mu narzędzie umożliwiające przetrwanie, a nie jedynie "pojedynczy posiłek". Jeżeli Jiu-Jitsu nauczane jest jako sztuka, biegły w niej adept może wykorzystać posiadaną wiedzę do tworzenia nowych, odmiennych kombinacji technik bazujących na podstawowych technikach, które opanował.


 Robert Rawicz

3 dan Jiu-Jitsu

 
 
 
 
 

Do działania strony wymagane są pliki cookies, korzystając z strony zgadzasz sie na ich używanie

All rights reserved

by Łukasz Taff

http://designlogo.pl sterydy Buty damskie sklep https://outlet-wear.com/